Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra mai 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Mange tiltak, ett resultat: økt effektivitet

Nye Atego stiller til start med en rekke tekniske tiltak som kommer til å gi deg et driftsøkonomisk forsprang også i fremtiden. Med lavt forbruk. Og med lave driftskostnader totalt sett – i hele bruksperioden.