Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra mai 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Alltid med på turen: en ekstra porsjon effektivitet

I nye Atego er det gjennomført en rekke tekniske tiltak som kommer til å gi deg et økonomiforsprang i distribusjonstransporten også i fremtiden. Med lavt forbruk og med lave driftskostnader totalt sett – i hele bruksperioden.