Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra mai 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

>  Verdi >  Bruk >  Effektivitet

Nye Atego. Den nye standarden i distribusjonstransport

Med nye motorer og en mengde nyheter i teknikk og utstyr gir nye Atego økt verdi, nytte og effektivitet i distribusjonstransporten.